فرایند تولید چوب ترمو

در فرایند تولید ترموود، بامبو را با حرارت تیمار کرده و ضمن محافظت با بخار، تا 180 الی 215 درجه سانتی گراد حرارت می دهند. حرارت باعث می شود درصد رطوبت چوب کاهش یافته و در نتیجه بامبو دارای ویژگی تعادل رطوبتی شود، به صورتی که جذب رطوبت و تبادل حرارت بامبو و محیط اطراف به شکل قابل توجهی کاهش یابد و در شرایط متغیر رطوبتی متعادل تر از چوب معمولی شود. همچنین در نتیجه فرایند ترمو، رنگ بامبو تیره شده، خاصیت عایق حرارتی آن افزایش می یابد، در مقابل پوسیدگی مقاوم می شود، میزان تغییر ابعاد آن به حداقل رسیده از پوسته پوسته شدن آن جلوگیری می شود. از آنجایی که هیچ صمغ و مواد مورد علاقه حشرات در داخل بامبو حرارت دیده باقی نمی ماند، حشرات موذی جذب آن نمی شوند.

یکی از مزایای ترموود بامبو، نسبت به انواع دیگر ترموودهای موجود در بازار، یکسان بودن تراکم و سختی در تمامی قسمت‌های آن است. در هنگام نصب سایر ترموودها، تلاش می‌شود مغز چوب، که نرم‌تر است، به سمت داخل(به سمت زیر‌سازی) قرار گیرد، تا از آسیب‌های مکانیکی در امان مانده و قسمت‌های سخت‌تر آن در معرض شرایط جوی باشد. اما در مورد ترموودهای بامبو به دلیل سختی و تراکم یکسان در تمامی قسمت‌ها نیازی به این کار نیست.