ام دی اف پالتی

شرایط نگهداری ام دی اف  به گونه ای است که برای جلوگیری از تاب برداشتم و له شدگی لبه های ورق باید به صورتی افقی قرار بگیرند.
کارخانه های تولید کننده به دلیل شرایط بالا  ام دی اف ها را به صورت افق و روی پالت های چوبی قرار میدهند.
به دلیل وزن بالای ورق ها جابه جایی دستی توسط انسان مقدور نیست و حتما باید از لیفتراک برای این کار استفاده شود ، یکی دیگر از دلایلی که برای بسته بندی ورق ها از پالت های چوبی استفاده می شود نیز همین موضوع است که در جا به جایی با لیفتراک مشکلی وجود نداشته باشد.

در هر پالت معمولا بین 20 الی 30 ورق ام دی اف وجود دارد که بسته به نوع ام دی اف ، جنس ، وزن و کارخانه تولید کننده متفاوت است .
همچنین برای جلوگیری از ضربه خوردن و آسیب دیدگی گوشه ورق ها معمولا محافظ هایی از جنس کارتن و یا ضربه گیر های دیگر در چهار گوشه پالت ها گذاشته می شوند و در نهایت با سلفون دور پالت پوشانده می شود .