آدرس : خیابان سپاه جنوبی قبل از پل چوبی پلاک ۳۵ بازرگانی ایران سبز تلفن:۷۷۶۵۳۵۱۱الی ۱۵ فکس : ۷۷۶۵۲۸۸۱ ایمیل:info@iransabzwood.ir